Vi ser måltiden utifrån gästen - med enkel feedback kan ni skapa den bästa måltidsupplevelsen.

VAD KAN VI ERBJUDA?

Ett intelligent system för måltidsplanering som i alla lägen föreslår en god måltid givet hållbarhet, ekonomi och näringsriktighet. Det är vårt mål men vi tar en pusselbit i taget på vägen att revolutionera svensk offentlig måltidsverksamhet.


Vi tar barnen och måltidspersonalens perspektiv. Skapad av barnen för barnen. Vi utgår från feedback och skapar den bästa måltidsupplevelsen. I vår första fristående modul ges eleverna och skolans personal möjlighet att dagligen tycka till och ge värdefull feedback tillbaka till skolköket och kommunens kostansvariga. 


Med hjälp av vår digitala tjänst lajkamaten så ges skolan och lärare en möjlighet att skapa engagemang och intresse för maten samt ett verktyg för Livsmedelsverkets ambition kring den pedagogiska måltiden.

KONTINUERLIG FEEDBACK

Elever och skolans personal ges dagligen möjlighet att ge feedback på sin skollunch och tycka till om vad som erbjuds imorgon. Med bekanta gränssnitt lajkar barnen och röstar med emojis.

MER MAT I MAGEN OCH ORK HELA DAGEN

skollunch.se skapar både engagemang kring maten och bidrar till attsänka tröskeln in i matsalen och ökad sannolikhet att maten hamnar i barnens magar. Barnen får tycka till om sin skolmiljö och bidra på ett enkelt sätt till att förbättra skolmaten genom att kunna uttrycka sin åsikt.

FÖRBÄTTRAD VOLYMPLANERING

Med skollunch.se kan den dagliga volymberäkningen i skolköket förbättras genom tillgång till frånvaro och specialkost när dagen startar.

DEN PEDAGOGISKA MÅLTIDEN

skollunch.se är ett bidrag till ökat engagemang och ett naturligt insteg att naturligt prata om maten och dess betydelse i klassen. Ett praktiskt och lätthanterligt verktyg som bidrar till visionen om den pedagogiska måltiden.

så här tyckte våra deltagande skolor

DIREKTA FÖRBÄTTRINGAR


“Vi såg direkta förbättringar vi kunde gör baserat på elevernas röstning och kommentarer”


Måltidspersonal

GODARE MAT


Maten blev godare när vi började med skollunch.se och så är det kul att visa sin
åsikt


Elev ÅK 1-6

DAGLIG RUTIN


“Det har gått snabbt att få till som en daglig rutin i klassrummet”Pedagog